Teori ve Pratikle Sesle Meditasyon – Rida Kıraşı / Can Dedeoğlu  • 18 Mayıs 2022- Çarşamba
  • Öğrenci Merkezi B328
Soundala’nın ses ile meditasyon seansları, mezunu olduğu İngiliz Ses Terapisi Akademisi’nin (British Academy of Sound Therapy) yansıtıcı yöntemini esas alır. Ses ile meditasyon her duygu, düşünce, rahatsızlık, fiziksel engelin bir titreşim olmasından yola çıkar ve çeşitli enstrümanların zengin titreşimleri ile beden-zihin ve ruh seviyesindeki uyum ve dengeyi hatırlatmayı amaçlar.

Bilimsel olarak alfa-theta ve delta dalga boylarında işlevini sürdüren beyin, tüm vücutta derin dinlenmeye, hücre yenilenmesine olanak verir. Çalışma, fiziken bir rahatlamaya alan açar. Çalışmaya katılmak için herhangi bir deneyim ya da pratik gerekmez, katılımcıların gözleri kapalı uzanarak ortalama 45 dakika sesleri dinlemesi ve kendi yansımasını gözlemlemesi yeterlidir.

Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır.

*İlk bölüm teorik bilgileri kapsayan, sinir sistemi regülasyonu, sesle meditasyon konuları olan rezistans, rezonans ve boşalım konuların meditasyonla ilgi ve iletişimi üzerine.

*İkinci bölüm, çeşitli enstrumanlar yardımıyla, beyin dalgalarının meditatif alana uyumlanarak, derin dinlenme ve onarım fazına geçişini amaçlayan bir meditasyon pratiğidir.