Sena Başöz ile Çağdaş Sanatta Yaratıcı Eylem AtölyesiSena Başöz ile Çağdaş Sanatta Yaratıcı Eylem Atölyesi

Bir çağdaş sanat sergisine gittiğimizde eserleri anlamlandırmak için nasıl yaratıcı olabiliriz?

Bu atölyede sanatçı Sena Başöz, çağdaş sanat dünyasını bir ekosistem olarak ele alır. Atölye bu ekosistemin aktörlerini, terim ve kavramlarını tanıtan ve 20. yüzyılın temel tartışmalarına zemin oluşturan farklı sanatsal tavırlara ve akımlara değinen bir giriş sonrası, çağdaş sanat yapıtlarını yorumlarken başvurulabilecek eleştirel ve yaratıcı araçlar sunmayı amaçlıyor.

Yapıt örnekleri üzerinden ilerleyen atölyede izleyici bir çağdaş sanat eseri ile karşı karşıya kaldığında kendi kaynaklarına yönelmeyi deneyimlerken, yaratıcı eylemin tamamlanmasındaki rolünü gerçekleştiriyor.