Perşembe Klasiği /Klasikten moderne “Bir Duo Öğleni” Banu Selin Aşan, keman Göknil Özkök Sezener, viyola  • 24 Mart 2022- Perşembe
  • 12.30
Keman sanatçısı Banu Selin Aşan ve viyola sanatçısı Göknil Özkök Sezener’in birlkte gerçekleştirecekleri bu öğlen konserinde klasik çağın dahi çocuğu W. A. Mozart’tan, modern dönemin bestecilerinden Norveçli orkestra şefi ve kemancı J. Halvorsen’e uzanan bir repertuar seslendiriliyor.

Beş keman konçertosu yazmış olan Mozart viyola için konçerto bestelememiş olsa da bu eserinde viyolanın tüm tınılarını ustalıkla dinleyiciye sunmuştur. Yaşadığı dönemde nota basımı ile tanınan Hoffmeister ise aslında Viyana ekolünü çok iyi yansıtan bir bestecidir. Keman ve viyola için yazdığı sayısız oda müziği eseri ile repertuvarda önemli yeri olan bestecilerdendir.

Çek geleneğinin önemli isimlerinden Martinu, kendine özgü stil ve tonal anlayışı ile farklı ritmik kalıpları harmanlayarak kullandığı keman ve viyola için 3 Madrigal bu ikili repertuvarda önemli bir eser olarak ön plana çıkmasını sağlar.

Konserde son olarak seslendirilecek olan Halvorsen’in yapıtı, Handel’in Sol Minör Klavsen Süiti’den esinlenerek yazdığı Pasakalya, iki enstrüman için de neredeyse tüm teknikleri içeren tema ve varyasyonlarıyla etkileyici bir eserdir.

Program:

W.A. Mozart:  Keman ve Viyola için Sol Majör Duo No.1

  1. Hoffmeister: Keman ve Viyola için Düetler’den Seçmeler
  2. Martinu: Üç Madrigal
  3. Halvorsen: Pasakalya