SGKM WorkShop: Şiddetsiz İletişimALIS İş Birliğiyle

Dışavurumcu sanat anlayışına göre herkes sanatsal bir üretim yapabilir. Odağımızı ve duyarlılığımızı yüksek tutarak bir sanat eserine şekil verdiğimizde kendi iç dünyamıza da şekil verebilme gücümüzün farkına varırız. Bu süreç iç kaynaklarımızla bağ kurmamızı sağlar ve onları harekete geçirmemize de alan açar. Bu atölyede iki saat boyunca dans ederek, resim çizerek ve şiir yazarak sanatlar arası bir yolculuğa çıkacağız. Atölye süresince gündelik hayat akışımızı bir süreliğine askıya alıp hayalimizdeki imgeleri bazen çizimlerimizle, bazen şiir ve dansla görünür hale getireceğiz. Atölyenin sonunda ürettiğimiz sanat eseri üzerinden yargı dilinden uzak, sanat ürünümüzün bize söylediklerini etkin bir şekilde dinleyip ihtiyaçlarımıza nasıl cevaplar gelebileceğini inceleyeceğiz. Bu incelemede iletişim üzerinde yoğunlaşıp iletişimin şiddetsiz olması gereken doğasını irdeleyeceğiz.

Bu workshop bir terapi hizmeti vermek amacıyla hazırlanmamıştır ancak sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücüne atölye boyunca tanıklık edilecektir. Katılımcıların rahat hareket etmelerine izin verecek kıyafetlerle katılımı önerilir.