KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ  • KASIM 08 ÇARŞAMBA
  • 19:30
  • SGKM
Sarayın hizmetlisi, annesi tarafından terk edilmiş soylu bebeği korumak için hayatını tehlikeye atar ve kendisini soluk soluğa bir kovalamacanın içinde bulur. Bebeğin öz annesine verilme emrine karşı çıkan hizmetçi kız, eğriyi doğru yapmasıyla ünlü deli yargıcın karşısına çıkartılır. Yargıç davayı çözmek için eski bir yöntem olan “Tebeşir Dairesi” oyununa başvurur. Peki, bu oyunu kim kazanır?

Yazan: Bertolt Brecht
Türkçe Söyleyen: Can Yücel
Yöneten: Ümit Aydoğdu

Sadece KU mensuplarına açıktır.