SGKM WorkShop: Derin Dinleme Deneyimleri“Derin Dinleme/Derin Dinlenme” duymanın dinlemeye, dinlemenin de gerçek dinlenmeye dönüşmesine olanak veren duyusal ve işitsel mekanizmaları keşfetmek isteyenlerle buluşuyor. Etkinlik, duymanın istemsiz doğasını dinlemenin gönüllü doğasına taşıyan, proprioseptif ve interoseptif algıyı geliştirerek kendi içsel alanımızla temasımızı güçlendiren, duyu organlarını içe döndürerek derin bir bırakış ve dinlenmeye olanak veren süreçlere odaklanıyor.

İki bölümden oluşacak etkinliğin ilk bölümünde bilinçli farkındalıkla dinlemenin boyutlarını keşfetmek üzere interaktif pratikler uygulanacak. Beden ve sesin dinamikleri, işitme duyusunun işleyişi, ses ve sessizlikle ilişki ve derinlik unsurlarını keşfeden süreçler deneyimlenecek. Etkinliğin ikinci bölümünde ise Tibet Tasları, Gonglar, Kristal Çanaklar ve insan sesi gibi enstrümanlar yardımıyla sesin yumuşak, restoratif ve sağaltıcı niyetlerle kullanımı sağlanarak beden-zihni besleyen bir derin dinleme pratiği gerçekleştirilecek. Otojenik tekniklerle duyu organları içe döndürülüp ses frekanslarıyla beyin dalgaları yavaşlatılarak derin bir bırakış ve dinlenme deneyimlenecek.