SGKM WorkShop: Dışavurumcu Sanat Terapisi AtölyesiALIS İş Birliğiyle

“Çizmek, o şeyin özünü tanımanın yollarından biridir.”

Pat B. Allen, Art is a Way of Knowing,

1995, sayfa 23

Dışavurumcu Sanat Terapisi, insanın, var olduğu andan bu yana içinde barındırdığı yaratıcılık potansiyelinde, aradığı cevaplara dair ipuçları bulacağına inanır. Poiesis Alanında Keşif: Bir Dışavurumcu Sanat Terapisi Atölyesi’nin amacı, kişiyi poiesis alanına davet etmektir. Stephen K. Levine, Dışavurumcu Sanat Terapisi kuramında Antik Yunan’daki poiesis kavramını yeniden gündeme taşır. Antik Yunanca’da, o ana dek var olmayan bir şeyi yaratmaya verilen addır poiesis. Atölye içerisinde mindfulness (fark’andalık), yazı, şiir ve çizim gibi farklı sanat dallarından yararlanılacaktır. Bu atölyeye katılmak için hiçbir estetik beceri gerekmez. Sadece kendinizi getirmeniz ve o yaratıcı alanın içinde sizin için hangi katmanların görünür olacağını gözlemlemeye açık olmanız yeterlidir. Her kişi hazır olduğunca yaratım sürecini deneyimler.