Elis Şimşon ile Felsefe ve Müzik AtölyesiKoç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinden öğretim üyesi Elis Şimşon ile müziği felsefi açıdan ele almaya davetlisiniz!

Bu atölyede Friedrich Nietzsche’nin “Müziksiz yaşam bir hata olurdu.” önermesinden ilham alarak müziğin yaşamı hata olmaktan nasıl kurtardığı tartışılacak. Bu tartışma müzik ve hakikat arasındaki ilişkiyi sorgulamaya da yöneltecek. Bu noktada farklı filozofların müziğin anlamı ve değeri konusundaki fikirlerine değinilecek. Müziğe felsefi bir kulak kabartılacak çalışma eşliğinde müziğin ne olup olmadığı, müzikal deneyimin ne gibi felsefi soruları barındırdığı hep birlikte keşfedilecek.

Kulaklıklarınızı yanınızda getirmeyi unutmayın.